Ang salawikain ay isang maikling pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa pangarawaraw na pamumuhay. A proverb is a short sentence that is very meaningful and aims to provide guidance in everyday living.